Betongarbeten

Vi är

Experter på

  • Industriplattor
  • Platsgjutna konstruktioner
  • Bottenplattor
  • Grundkonstruktioner
  • Stödmurar
  • Prefabmontage
  • Stommar
  • Husgrunder
  • Murning

Vi har lång erfarenhet av stora industriplattor, grund till stora lägenhetshus och vanliga villagrunder.